Bếp để bàn: Dòng RV 5600-5700

 

 


 • Kích thước:  590 x 470 x 209 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.49 kg/h.
 • Trọng lượng:  7.0 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RV-5600G-i

 


 • Kích thước:  590 x 470 x 209 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.49 kg/h.
 • Trọng lượng:  9.5 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RV-5600-SCH(BK)

 


 • Kích thước:  702 x 470 x 209 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.49 kg/h.
 • Trọng lượng:  10.5 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RV-5700-SCH(BW)