Bếp để bàn: Dòng RV đặc biệt

 

 


  • Kích thước:  727 x 446 x 133 mm.
  • Lượng gas tiêu thụ:  0.49 kg/h.
  • Trọng lượng:  9.8 kg.

 

RV-C_THROUGH-SCH(BK)

 


  • Kích thước:  727 x 446 x 133 mm.
  • Lượng gas tiêu thụ:  0.49 kg/h.
  • Trọng lượng:  9.5 kg.

 

RV-MIRROR(B-BX)