Máy hút khói: Chimney-type

 

 


  

 • Kích thước (700S): 700 X 472 X 440-700 mm.
 • Kích thước (900S): 900 X 472 X 440-700 mm.
 • Công suất: 238W.
 • Trọng lượng (700S): 11.5 kg.
 • Trọng lượng (900S): 12.5 kg.
 • Lưu lượng: 640m3/hr.

 

RVH-700/900(S)


  

 • Kích thước (700P): 700 X 472 X 440-700 mm.
 • Kích thước (900P): 900 X 472 X 440-700 mm.
 • Công suất: 238W.
 • Trọng lượng (700P(G)): 11.5 kg.
 • Trọng lượng (900P(G)): 12.5 kg.
 • Lưu lượng: 640m3/hr.

 

RVH-700/900P(G)