Bếp âm: 60cm

 

 

 • Kích thước: 600 x 400 x 150 mm.
 • Mặt cắt: 355 x 520 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.33 kg/h.
 • Trọng lượng:  9.7 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-6SDQ(B)

 

 • Kích thước: 600 x 400 x 150 mm.
 • Mặt cắt: 355 x 520 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ: 0.33 kg/h.
 • Trọng lượng: 9.7 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-6SDR(F)

 

 • Kích thước:  600 x 400 x 150 mm.
 • Mặt cắt:  355 x 520 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.33 kg/h.
 • Trọng lượng:  9.7 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-6SDR(L)