Máy hút khói: Slim-type

 

 


  

  • Kích thước:  705 X 510 X 150 mm.
  • Công suất: 380W.
  • Trọng lượng:  9.2 kg.
  • Lưu lượngr: 550m3/hr.

 

RVH-7SLIM(Hood-DG)

 


  

  • Kích thước:  705 X 510 X 150 mm.
  • Công suất: 380W.
  • Trọng lượng:  9.2 kg.
  • Lưu lượngr: 550m3/hr.

 

RVH-7SLIM(Hood-LG)