So sánh
add Thêm sản phẩm
Image
Image
Image
Tên sản phẩm
Giá
Loại bếp
Số lò nấu
Lượng gas tiêu thụ (kg/h)
(kg/h)
(kg/h)
(kg/h)
Công suất (kW)
(kW)
(kW)
(kW)
Mặt bếp
Kiềng bếp
Số đầu hâm
Tiện ích

        

        

        
Kích thước ngang (mm)
mm
mm
mm
Kích thước dọc (mm)
mm
mm
mm
Kích thước cao (mm)
mm
mm
mm
Kích thước lắp đặt (RxS mm)
mm
mm
mm
Khối lượng (kg)
(kg)
(kg)
(kg)
Sản xuất tại
Bộ lọc
Built in gas hob 780mm 2 inner burners SCHOTT glass

RVB-2SCHi(SB)

Bếp gas âm 780mm 2 đầu đốt trong mặt kính SCHOTT

 • • Lượng gas : 0.491 (kg/h)
 • • Công suất : 6.874 (kW)
 • • Kính cường lực

Giá: 7,722,000 ₫

Built in gas hob 780mm 2 inner burners

RVB-2i(AB)

Bếp gas âm 780mm 2 đầu đốt trong

 • • Lượng gas : 0.491 (kg/h)
 • • Công suất : 6.874 (kW)
 • • Kính cường lực

Giá: 5,940,000 ₫

Built in gas hob 758mm 2 inner burners

RVB-2Gi(MC)

Bếp gas âm 758mm 2 đầu đốt trong

 • • Lượng gas : 0.491 (kg/h)
 • • Công suất : 6.874 (kW)
 • • Kính cường lực

Giá: 5,753,000 ₫

Built in gas hob 758mm 2 inner burners

RVB-2Gi(B)

Bếp gas âm 758mm 2 đầu đốt trong

 • • Lượng gas : 0.491 (kg/h)
 • • Công suất : 6.874 (kW)
 • • Kính cường lực

Giá: 5,753,000 ₫

Built in gas hob 800mm 3 burners

RVB-3HG(B)

Bếp gas âm 800mm 3 lò nấu

 • • Lượng gas : 0.625 (kg/h)
 • • Công suất : 8.75 (kW)
 • • Kính cường lực

Giá: 6,281,000 ₫

Built in gas hob 750mm 2 burners

RVB-2HG(B)

Bếp gas âm 750mm 2 lò nấu

 • • Lượng gas : 0.545 (kg/h)
 • • Công suất : 7.63 (kW)
 • • Kính cường lực

Giá: 4,389,000 ₫

Built in gas hob 750mm 3 burners

RVB-312BG

Bếp gas âm 750mm 3 lò nấu

 • • Lượng gas : 0.53 (kg/h)
 • • Công suất : 7.42 (kW)
 • • Kính cường lực

Giá: 5,115,000 ₫

Built in gas hob 750mm 2 burners

RVB-212BG(SL)

Bếp gas âm 750mm 2 lò nấu

 • • Lượng gas : 0.492 (kg/h)
 • • Công suất : 6.88 (kW)
 • • Kính cường lực

Giá: 3,751,000 ₫

Built in gas hob 750mm 2 burners

RVB-212BG

Bếp gas âm 750mm 2 lò nấu

 • • Lượng gas : 0.492 (kg/h)
 • • Công suất : 6.88 (kW)
 • • Kính cường lực

Giá: 3,751,000 ₫

Built in gas hob 715mm 2 burners

RVB-220(BG)

Bếp gas âm 715mm 2 lò nấu

 • • Lượng gas : 0.5 (kg/h)
 • • Công suất : 7 (kW)
 • • Kính cường lực

Giá: 4,653,000 ₫

Built in gas hob 715mm 2 burners

RVB-220G(B)

Bếp gas âm 715mm 2 lò nấu

 • • Lượng gas : 0.5 (kg/h)
 • • Công suất : 7 (kW)
 • • Kính cường lực

Giá: 4,653,000 ₫

Built in gas hob 715mm 2 burners

RVB-2BG(Wv-M)N

Bếp gas âm 715mm 2 lò nấu

 • • Lượng gas : 0.5 (kg/h)
 • • Công suất : 7 (kW)
 • • Kính cường lực

Giá: 3,993,000 ₫

Built in gas hob 715mm 2 burners

RVB-2WGN

Bếp gas âm 715mm 2 lò nấu

 • • Lượng gas : 0.5 (kg/h)
 • • Công suất : 7 (kW)
 • • Kính cường lực

Giá: 4,345,000 ₫

Built in gas hob 715mm 2 burners

RVB-2BG(L)N

Bếp gas âm 715mm 2 lò nấu

 • • Lượng gas : 0.5 (kg/h)
 • • Công suất : 7 (kW)
 • • Kính cường lực

Giá: 4,345,000 ₫

Built in gas hob 715mm 2 burners

RVB-2BG(F)N

Bếp gas âm 715mm 2 lò nấu

 • • Lượng gas : 0.5 (kg/h)
 • • Công suất : 7 (kW)
 • • Kính cường lực

Giá: 4,345,000 ₫

Built in gas hob 715mm 2 burners

RVB-2BG(D)N

Bếp gas âm 715mm 2 lò nấu

 • • Lượng gas : 0.5 (kg/h)
 • • Công suất : 7 (kW)
 • • Kính cường lực

Giá: 4,345,000 ₫

Built in gas hob 715mm 2 burners

RVB-2BG(B)N

Bếp gas âm 715mm 2 lò nấu

 • • Lượng gas : 0.5 (kg/h)
 • • Công suất : 7 (kW)
 • • Kính cường lực

Giá: 4,345,000 ₫

Built in gas hob 600mm 2 burners

RVB-6SDQB

Bếp gas âm 600mm 2 lò nấu

 • • Lượng gas : 0.366 (kg/h)
 • • Công suất : 5.124 (kW)
 • • Kính cường lực

Giá: 3,586,000 ₫

Japanese built in gas hob 712 mm special version

RB-7902S-GBSF

Bếp gas âm nhập Nhật Bản 712 mm phiên bản đặc biệt

 • • Lượng gas : 0.428 (kg/h)
 • • Công suất : 6 (kW)
 • • Kính SCHOTT

Giá: 13,761,000 ₫

Japanese built in gas hob 712 mm special version

RB-7902S-GBS

Bếp gas âm nhập Nhật Bản 712 mm phiên bản đặc biệt

 • • Lượng gas : 0.428 (kg/h)
 • • Công suất : 6 (kW)
 • • Kính SCHOTT

Giá: 13,585,000 ₫

Japanese built in gas hob 3 inner burners cast iron pan support

RB-3VCGN

Bếp gas âm nhập Nhật Bản đầu đốt trong 3 lò nấu kiềng gang

 • • Lượng gas : 0.492 (kg/h)
 • • Công suất : 6.88 (kW)
 • • Kính SCHOTT Ceran

Giá: 20,669,000 ₫

Japanese built in gas hob 2 inner burners cast iron pan support

RB-2VCGN

Bếp gas âm nhập Nhật Bản đầu đốt trong 2 lò nấu kiềng gang

 • • Lượng gas : 0.492 (kg/h)
 • • Công suất : 6.88 (kW)
 • • Kính SCHOTT Ceran

Giá: 17,204,000 ₫

So sánh ()